NS NATURAL STONE

เริ่มก่อตั้งในปี 1985 พัฒนาและคิดค้นวัสดุหินพ่นเพื่อการตกแต่งผนังด้วยเทคโนโลยีของตนเอง เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของสภาพแวดล้อมแบบร้อนชื้นแบบในประเทศไทย และได้รับความไว้วางใจจากผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของประเทศทั้งหมด ตลอดจนได้รับความไว้วางใจในวัสดุเพื่อเลือกใช้ในโครงการระดับประเทศอย่าง สนามบินสุวรรณภูมิ ฯลฯ

ปัจจุบันทางบริษัทส่งเสริม การทำวิจัยในด้านวัสดุศาสตร์ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาในระดับมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่ในประเทศไทย นำมาใช้ในลักษณะของอุตสาหกรรม

 

นโยบายในการทำธุรกิจภายใต้แนวคิดแบบยั่งยืน

  • เพื่อที่จะผลิตวัสดุหินประยุกต์เพื่อทดแทนหินธรรมชาติ เพื่อใช้ในการตกแต่งทางสถาปัตยกรรม
  • ส่งเสริมงานวิจัย ให้แก่สถาบันการศึกษา เพื่อคิดค้นวัสดุทดแทน เพื่อใช้ในเขตภูมิอากาศแบบร้อนชื้น เช่นประเทศไทย
  • มีนโยบายที่จะสร้างอาชีพให้แก่ผู้พิการเพื่อช่วยเหลือสังคม