เตรียมพิ้นผิว ตัดตกแต่งมุม 45 องศา ทาปูนกาวลงบนด้านหลัง
ของแผ่นผลิตภัณฑ์
ติดผลิตภัณฑ์ลงบนผนัง
โดยติดมุม 45 องศา ชนกัน
       
ติดผลิตภัณฑ์ลงบนผนัง
โดยติดมุม 45 องศา ชนกัน
ติดตัวตรง ติดตัวตรง ปัดเศษฝุ่น

การติดตั้ง Cover Stone
ในการติดตั้ง Cover Stone ไม่จำเป็นต้องใช้ยาแนวในการติดตั้ง แต่เพียงใช้ปูนกาวในการติดตั้งผลิตภัณฑ์บนผนังสำหรับตัว Cover Stone จะมีแนวหินชี้ลง ให้ติดแนวหินชี้ลงเวลาติดตั้ง และเมื่อติดตั้งเสร็จ ให้ดูว่าตัวชิ้นงานนั้นจะต้องไม่มีคราบปูหรือเว้นเป็นช่องว่างให้เห็นและจะต้องดูเรียงชิดกันแน่น สำหรับการติดตั้งมุมของ Cover Stone คุณจะต้องตัดด้านข้าง 45 องศา แล้วนำมาชนกันทั้ง 2 ข้างเพื่อเข้ามุม 45 องศา
*หมายเหตุ ให้สังเกตุแนวหินให้อยู่ในรูปตัวอย่าง