เทคอนกรีตกั้นขอบทาง ปรับระดับพื้นทราย วาง Paving Stone ใช้ชิดติดกัน ปัดเศษฝุ่น
 1. เทคอนกรีตกั้นขอบทางหรือใช้ขอบคันหินวางตามขอบทางเพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่สำหรับการปู
 2. บดอัดพื้นดินเดิมให้แน่น จากนั้นใช้ทรายปรับระดับให้ได้ความสูงตามต้องการ และบดอัดพื้นดินให้แน่นอีกครั้ง
 3. วาง Paving Stone ลงบนพื้นตามตำแหน่งที่ต้องการ โดยวางให้ชิดติดกันทั้งหมด
 4. ใช้ไม้กวาดขนอ่อนกวาดเศษวัสดุที่เกาะอยู่บนพื้นผิวออก
 5. ใช้ฟองน้ำชุบน้ำทำความสะอาด ทิ้งไว้ 1 วัน ก่อนเปิดใช้งาน


       
เทคอนกรีตกั้นขอบทาง เทกาวซีเมนต์ วาง Paving Stone ให้ชิดติดกัน ปัดเศษฝุ่น
 1. เทคอนกรีตกั้นขอบทางหรือใช้ขอบคันหินวางตามขอบทางเพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่สำหรับการปู
 2. เทกาวซีเมนต์เป็นวัสดุเพื่อรองพื้น และฉาบเรียบด้วยเกรียงหวี
 3. วาง Paving Stone ลงบนพื้นตามตำแหน่งที่ต้องการ โดยให้วางชิดติดกันทั้งหมด
 4. ใช้ค้อนยางหรือมือกดเบาๆ เพื่อให้ Paving Stone ยึดติดกับกาวซีเมนต์
 5. ใช้ไม้กวาดขนอ่อนกวาดเศษวัสดุที่เกาะอยู่บนพื้นผิวออก
 6. ทิ้งไว้ประมาณ 24 ชม. จึงสามารถเปิดใช้งานได้