เตรียมพื้นผิว ตัดตกแต่ง เช็ดทำความสะอาด ทากาวปูน
       
ติดผลิตภัณฑ์ลงบนผนังโดยติดมุมก่อน ติดตัวตรง ทายาแนว เก็บลายละเอียดล่อง
       
เก็บลายละเอียดล่อง ปัดเศษฝุ่น
 

การติดตั้ง Phupha Stone
เพื่อให้การติดตั้งออกมาดูเหนือธรรมชาติมากที่สุดควรจะติดตั้งให้มีระยะห่างประมาณ 1 เซนติเมตร แล้วป้ายยาแนวระหว่างร่องรอจนตัวยาแนวมีการเซ็ตตัวแต่ยังไม่แข็งให้ใช้วัสดุแซะร่องเพื่อให้ตัวยาแนวที่ทาลงไปดูสวยงาม และเพื่อความเรียบร้อยทำความสะอาดเพื่อไม่ให้มีเศษยาแนวติดอยู่บนตัวผลิตภัณฑ์ จากนั้นให้ใช้แปรงขนอ่อนปัดทำความสะอาดอีกครั้ง